Poznaj zespół naszych specjalistów:

Maja Gajda - mgr optometrii

MAJA GAJDA

MGR OPTOMETRII
 • specjalista korekcji wad wzroku,
 • diagnosta i terapeuta zaburzeń widzenia obuocznego,
 • absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (trzyletnie studia licencjackie z zakresu optyki okularowej, dwuletnie studia magisterskie z zakresu optometrii),
 • absolwent dwuletniego kursu podyplomowego z terapii widzenia w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii UAM w Poznaniu,
 • słuchacz na kierunku ortoptyka w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Olsztynie,
 • członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki,
 • uczestnik zarówno międzynarodowych, jak i krajowych specjalistycznych konferencji i szkoleń.

Prywatny gabinet okulistyczny

MAŁGORZATA MAZUREK-JOŃSKA

 • lekarz, specjalista chorób oczu

Współpracujemy z:

ANNA PRZEKORACKA-KRAWCZYK

 • magister optometrii,
 • doktor biofizyki w zakresie optometrii,
 • adiunkt w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • pracownik naukowy w Pracowni Neuronauki i Fizyki Widzenia Centrum NanoBioMedycznego UAM w Poznaniu,
 • diagnosta i terapeuta zaburzeń widzenia obuocznego.

JOANNA BRENK

 • magister optometrii,
 • diagnosta i terapeuta zaburzeń widzenia obuocznego.

TOMASZ ŁUCZAK

 • lekarz, specjalista okulistyki,
 • doświadczony operator zajmujący się chirurgią zaćmy, chirurgią refrakcyjną oraz operacjami plastycznymi powiek.